More Website Templates @ TemplateMonster.com - January28, 2013!
Comments are closed

hercules iovis et alcmenae filius ob iram

Orpheus, Theseus, Perseus et ante omnes Hercules a … Magnopere tamen matrem suam rursus videre cupiebat. After staying a year with Circe, he again set out and eventually reached his home. Apollo autem et Minerva falcem et speculum dederunt. Acriter in litore pugnatum est, et rex ipse, qui cum aliis decucurrerat, ab Argonautis occisus est. Legati autem a Minyis ad Thebanos quotannis mittebantur; hi Thebas veniebant et centum boves postulabant. Rex erat quidam Aeetes, qui regnum Colchidis illo tempore obtinebat. Dum tamen sacrificium parat, Licham comitem suum domum misit, qui vestem albam referret; mos enim erat apud antiquos, dum sacrificia facerent, albam vestem gerere. Laomedon magno cum gaudio filiam suam accepit, et Herculi pro tanto beneficio meritam gratiam rettulit. Hic omnium hominum validissimus fuisse dicitur. Polyphemus, qui numquam antea vinum gustaverat, totum poculum statim exhausit; quod cum fecisset, tantam voluptatem percepit ut iterum et tertium poculum repleri iusserit. Hercules legitur occidisse, que fuerit labor decimus septimus, et aliqua de Prometheo (1) L egitur Prometheus, Iapeti filius vel – ut aliqui retulerunt – filius Terre, ignem de celo furatum fuisse et ob id Iovis imperio ad saxum in monte Caucaso religatum et aquile rostro pectore lacero patuisse. Eo cum venisset, ex incolis quaesivit quo in loco spelunca illa sita esset; quod cum cognovisset, sine mora descendere constituit. Locum idoneum delegit et aciem instruxit. At ille subito illo dolore oculi e somno excitatus clamorem terribilem sustulit, et dum per speluncam errat, Ulixem manu prehendere conabatur; cum tamen iam omnino caecus esset, nullo modo hoc efficere potuit. Mox taurum vidit, et quamquam res erat magni periculi, cornua eius prehendit. Neptunus igitur et Apollo ob hanc causam irati monstrum quoddam miserunt specie horribili, quod cottidie e mari veniebat et homines pecudesque vorabat. Paucas horas ibi commorati ad solis occasum rursus solverunt; sed postquam pauca milia passuum progressi sunt, tanta tempestas subito coorta est ut cursum tenere non possent, et in eandem partem insulae unde nuper profecti erant magno cum periculo deicerentur. Cyclopes autem pastores erant quidam qui insulam Siciliam et praecipue montem Aetnam incolebant; ibi enim Volcanus, praeses fabrorum et ignis repertor, cuius servi Cyclopes erant, officinam suam habebat. Ob id beneficium Hercules suas sagittas divinas ei donavit. Mercatores an latrones?" Aliquantum itineris progressus ad villam magnificam pervenit, quam cum oculis perlustrasset, statim intrare statuit; intellexit enim hanc esse eandem domum de qua Eurylochus mentionem fecisset. Itaque hoc consilium iniit. Illi autem impetum sustinere non potuerunt; itaque acies hostium pulsa est atque in fugam conversa. Tum, dum aqua effervesceret, carmen magicum cantabat. Ulixes ubi rem tam feliciter evenisse vidit, omnis socios suos ex ordine eodem modo emisit; quo facto ipse novissimus evasit. Si amorem mariti tui conservare vis, hunc sanguinem qui nunc e pectore meo effunditur sume ac repone; tum, si umquam in suspicionem tibi venerit, vestem mariti hoc sanguine inficies." Tum postquam talaria pedibus induit, in aera ascendit. Sed Hercules parvis sed validis manibus immania monstra statim suffocavit. Simul atque amphora aperta est, odor iucundissimus undique diffusus est; vinum enim suavissimum erat. Ille vincula statim solvit, et puellam patri reddidit. Laomedon quidam illo tempore regnum Troiae obtinebat. Atlas tamen postulavit ut, dum ipse abesset, Hercules caelum umeris sustineret. Eo cum venissent, Phineus demonstravit quanto in periculo suae res essent, et promisit se magna praemia daturum esse, si illi remedium repperissent. Polydectes magno timore adfectus est et fugere volebat. Hercules quamquam quietem vehementer cupiebat, tamen Eurystheo parere constituit, et simul ac iussa eius accepit, proficisci maturavit. Hercules, Alcmenae filius, olim in Graecia habitabat. Huc Danae refugerat, quod Polydectem timebat. Akten des X. Workshop F.E.R.C.AN., Paris 24.–26. Creon adventum eius per exploratores cognovit. Illae diu haerebant; nolebant enim hoc facere, quod ab ipsa Iunone (ita ut ante dictum est) hoc munus accepissent. Quidam tamen ex amicis Aesonis, ubi sententiam Peliae cognoverunt, puerum e tanto periculo eripere constituerunt. Hac oratione habita, postquam extremum palum igni calefecit, oculum Polyphemi dormientis ferventi ligno perfodit; quo facto omnes in diversas speluncae partis se abdiderunt. Postea Eurystheo regi servivit. Cepheus igitur oraculum dei Hammonis consuluit, atque a deo iussus est filiam monstro tradere. Hercŭles iam infans dracones, qui incunabŭlis appropinquābant, necāvit. Laomedon his rebus commotus oraculum consuluit, ac deus ei praecepit ut filiam Hesionem monstro obiceret. Hic regnum insulae Ithacae obtinuerat, et paulo antequam cum reliquis Graecis ad bellum profectus est, puellam formosissimam, nomine Penelopen, in matrimonium duxerat. Iuno, Iovis uxor, cum infans adhuc in cunabulis esset, duos saevissimos serpentes in eum misit. Mox aries e vase exsiluit et viribus refectis per agros currebat. Saxum igitur ingens (ita enim Medea praeceperat) in medios viros coniecit. Tum nuntios dimisit et diem sacrificio edixit. Ubi ea dies venit, Andromeda ad litus deducta est, et in conspectu omnium ad rupem adligata est. Omnibus rebus igitur ad fugam paratis media nocte insciente patre cum fratre Absyrto evasit, et quam celerrime ad locum ubi Argo subducta erat se contulit. Tanta enim erat eius saxi magnitudo ut ne a decem quidem hominibus amoveri posset. Hercules tantum scelus expiare magnopere cupiebat. Eo tempore Amphion et Zetus, conciliatis eloquentia concentuque musico agrestibus, Thebas dicuntur occupasse et muniisse, expulso Cadmo Agenoris filio Sisyphus in Achaia Ephyram, quae postea Corinthus dicta, condidit. Validis brachiis in antro Amphryso leonem Nemaeum destrinxit et suffocavit. Nec tamen sine magno labore haec fecit; venit enim auxilio Hydrae cancer ingens, qui, dum Hercules capita abscidit, crura eius mordebat. Aeetes nihil sibi profuturum esse arbitratus si longius progressus esset, animo demisso domum revertit, ut fili corpus ad sepulturam daret. Choose from 500 different sets of latin hercules translation flashcards on Quizlet. Duodecim annos crudelissimo Eurystheo serviebat, et duodecim labores, quos ille imperaverat, confecit; hoc enim uno modo tantum scelus expiari potuit. Tandem iam aetate provectus Deianiram, Oenei filiam, in matrimonium duxit; post tamen tris annos accidit ut puerum quendam, cui nomen erat Eunomus, casu occiderit. Quo usque hic manebis? Hunc puerum Medea interficere constituit eo consilio, ut membris eius in mare coniectis cursum Colchorum impediret; certo enim sciebat Aeetem, cum membra fili vidisset, non longius prosecuturum esse. Sciebat enim quantam opinionem virtutis Argonautae haberent, nec dubitabat quin sibi auxilium ferrent. Charon pro hoc officio mercedem postulabat, neque quemquam, nisi hoc praemium prius dedisset, transvehere volebat. Hi igitur e navi egressi imperata facere parabant. Iuppiter tamen haec omnia vidit, et filium suum servare constituit. Omnes fatum eius deplorabant, nec lacrimas tenebant. Apud Graecos non solum dii, sed etiam heroes colebantur. Tum, cum saxum amovisset, ipse cum pecore suo ex spelunca progressus est; quod cum Graeci viderent, magnam in spem se post paulum evasuros venerunt. Non modo maximis honoribus et praemiis eum decoraverunt sed orabant etiam ut regnum ipse susciperet. At socii, qui iam dudum mirabantur quid in illo sacco inclusum esset, cum ducem somno oppressum viderent, tantam occasionem non omittendam arbitrati sunt; credebant enim aurum et argentum ibi esse celata. THE ARK Atlas tamen aliquando iis persuasit ut sibi parerent, et poma ad Herculem rettulit. Iasonem igitur ad se arcessivit, et eum cohortatus quid fieri vellet docuit. Hi enim cum anxiis animis iam tris dies continuos reditum eorum exspectavissent, eos in aliquod periculum magnum incidisse (id quidem quod erat) suspicati, ipsi auxiliandi causa egredi parabant. They were saved, however, by the help of Jupiter; and Perseus, the child, grew up at the court of Polydectes, king of Seriphos, an island in the Aegean Sea. Rex Thebarum, vir ignavus, Creon appellabatur. At Aeetes cum videret tauros nihil contra Iasonem valere, magnopere miratus est; nesciebat enim filiam suam auxilium ei dedisse. Huius insulae Polydectes tum rex erat. Volcanus (qui ab fabris maxime colebatur) crepundia quae ipse ex aere fabricatus erat Herculi dedit. Ubi is dies venit quem rex ad arandum agrum edixerat, Iason orta luce cum sociis ad locum constitutum se contulit. Cum tamen Colchis multorum dierum iter ab eo loco abesset, solus Iason proficisci noluit. Hercules, Alcmenae filius, olim in Graecia habitabat. Troiani autem timore perterriti in urbe continebantur, et pecora omnia ex agris intra muros compulerant. Eius autem filia, nomine Andromeda, virgo formosissima erat. Tum interfecit leonem Nemeaeum, cuīus pellem detraxit et se texit. Hi mortuis ius dicebant et praemia poenasque constituebant. Tantalus Iovis et Plutonis filius procreavit ex Dione Pelopem. Some of his comrades were so delighted with the lotus fruit that they wished to remain in the country, but Ulysses compelled them to embark again and continued his voyage. Mox navis, quae adhuc erecta steterat, in eam partem ubi Iason iacebat subito delapsa virum infelicem oppressit. At Iuno, regina deorum, Alcmenam oderat et Herculem adhuc infantem necare voluit. • Hercules . Vos patris membra in vas conicite; ego herbas magicas praebebo." Eurystheus igitur Herculi mandavit ut copias cogeret et bellum Amazonibus inferret. Mos enim erat apud antiquos salem et far capitibus victimarum imponere. Ubi tamen ad litus descendit, navem suam tempestatibus tam adflictam invenit ut ad navigandum paene inutilis esset. Hercules igitur cum amico Iolao profectus est ad paludem Lernaeam, in qua Hydra habitabat. Quae cum ita essent, res ad controversiam deducta est. Post breve tempus a piscatore quodam reperta est, et ad domum regis Polydectis adducta est. Ille tamen, ne anni tempore a navigatione excluderetur, maturandum sibi existimavit, et tempestatem idoneam nactus navem solvit. Quod ubi auditum est, filiae regis consilium quod dedisset Medea non omittendum putaverunt. Paucos annos cum uxore sua in ea regione habitabat, et in magno honore erat apud omnis Aethiopes. Cacus autem de adventu Herculis famam acceperat; noctu igitur venit, et dum Hercules dormit, quattuor pulcherrimorum boum abripuit. Cenam magnifice instructam vidit et accumbere iussus est. Hoc facto dis gratias maximas egerunt, quorum auxilio e tanto periculo erepti essent; omnes enim sciebant non sine auxilio deorum rem tam feliciter evenisse. Stabulum autem inluvie ac squalore erat obsitum, neque enim ad hoc tempus umquam purgatum erat. Ille etsi intellegebat rem esse difficillimam, negotium libenter suscepit. Thebani enim olim a Minyis superati erant; tributa igitur regi Minyarum quotannis pendebant. Multi ex omnibus urbibus Graeciae ad ludos convenerunt. Monstrum magna celeritate ad litus contendit, iamque ad locum appropinquabat ubi puella stabat. Post breve tempus belua rursus caput sustulit; mox tamen a Perseo ictu graviore vulnerata est. Eo cum venisset, ad pedes Iasonis se proiecit, et multis cum lacrimis eum obsecravit ne in tanto discrimine mulierem desereret quae ei tantum profuisset. Postquam tamen horum auxilio moenia confecta sunt, nolebat Laomedon praemium quod proposuerat persolvere. Cum infans adhuc in cunabulis esset, Iuno dea duos saevissimos serpentes in eum missit. Iphicles, frater Herculis, magna voce exclamavit; sed Hercules ipse, fortissimus puer, haudquaquam territus est. Tum Hercules boves per Hispaniam et Liguriam compellere constituit; postquam igitur omnia parata sunt, boves ex insula ad continentem transportavit. Ille nuntios in omnis partis dimisit, et copias coegit; tum proximo die cum magno exercitu profectus est. Ibi Pluto nigro vestitu indutus cum uxore Proserpina in solio sedebat. Erginus, rex Minyarum, ob haec vehementer iratus statim cum omnibus copiis in finis Thebanorum contendit. Cum tamen Hercules vir esset ingenti magnitudine corporis, Charon solvere nolebat; magnopere enim verebatur ne scapha sua tanto pondere onerata in medio flumine mergeretur. Hoc tamen consilium Perseo minime gratum erat. accepit. At Iuno, regina deorum, Alcmenam oderat et Herculem adhuc infantem necare voluit. Adiit igitur locum ubi cadaver cuiusdam centauri iacebat, et sagittam e vulnere traxit. Hae autem sagittae eaedem erant quae sanguine Hydrae olim imbutae erant. Dum tamen iter faciunt, ad flumen quoddam pervenerunt in quo nullus pons erat; et dum quaerunt quonam modo flumen transeant, accurrit centaurus Nessus, qui viatoribus auxilium obtulit. Tum, dum omnia fumo obscurantur, Hercules densa nube velatus a Iove in Olympum abreptus est. EIGHTH LABOR: THE MAN-EATING HORSES OF DIOMEDE. Haec narrantur a poetis de Perseo. Cum autem mos esset ut si quis hominem casu occidisset, in exsilium iret, Hercules cum uxore sua e finibus eius civitatis exire maturavit. Subito ii qui in spelunca inclusi erant mugitum reddiderunt, et hoc modo Herculem certiorem fecerunt quo in loco celati essent. Tum ubi causam veniendi docuerunt, iis persuadere conabantur ut secum ad navem redirent. Tum Iason omnibus aspicientibus agrum arare coepit, qua in re tantam diligentiam praebuit ut ante meridiem totum opus confecerit. Postquam monstrum tali modo interfecit, sagittas suas sanguine eius imbuit, itaque mortiferas reddidit. Post breve tempus ad sanitatem reductus est, et propter hoc facinus magno dolore adfectus est; mox ex urbe effugit et in silvas se recepit. Hoc cum dixisset, abierunt Cyclopes eum in insaniam incidisse arbitrati. E lignis quae in spelunca reposita erant palum magnum delegit. ULYSSES Ulysses, a famous Greek hero, took a prominent part in the long siege of Troy. Postridie eius diei Iason cum sociis suis orta luce navem deduxit, et tempestatem idoneam nacti ad eum locum remis contenderunt, quo in loco Medea vellus celatum esse demonstrabat. Tum, quod naturam eius regionis ignorabat, ipse Ulixes cum duodecim e sociis in terram egressus loca explorare constituit. Cum adolevit, Hercules suis laboribus non solum Graeciam, sed etiam omnes terras immanibus monstris liberavit. Quo cum navem appulisset, Ulixes in terram frumentandi causa egrediendum esse statuit; nam cognoverat frumentum quod in navi haberent iam deficere. Omnes autem qui eam regionem incolebant, ubi famam de morte leonis acceperunt, vehementer gaudebant et Herculem magno honore habebant. Tum vero missus est Hercules ad insulam Erythiam, ut boves Geryonis arcesseret. Tantus autem timor animos nautarum occupavit ut paene omnem spem salutis deponerent. Hoc igitur consilium cepit. Antequam tamen de hoc labore narramus, non alienum videtur, quoniam de Orco mentionem fecimus, pauca de ea regione proponere. Legati autem apud omnis gentis sancti habentur. Ibi stabulum ingens repperit, in quo tauri erant inclusi; tum portis apertis tauros in lucem traxit, et summa cum difficultate iugum imposuit. Navem longam quam celerrime deduci iussit, et militibus impositis fugientis insecutus est. Postquam igitur ad occasum solis frustra exspectaverunt, de eius salute desperare coeperunt, nec dubitabant quin aliqui casus accidisset. Atlas autem Herculi maxime prodesse potuit; ille enim cum ipse esset pater Hesperidum, certo scivit quo in loco esset hortus. Aprum Erymantheum agros vastantem in Phrygia occidit. Hercules summam clementiam praestitit, et postquam balteum accepit, libertatem omnibus captivis dedit. Hercules tamen in aditu speluncae constitit et impetum eorum fortissime sustinebat. Herculem igitur corripuit et in vincula coniecit. Pluto, qui de Hercule famam acceperat, eum benigne excepit, et facultatem quam ille petebat libenter dedit. Missa erant a Iove monstra quaedam specie horribili, quae capita virginum, corpora volucrum habebant. HÉRCULES Iovis et Alcmenae, Thebanarum reginae, Hercules filius fuit. Quem cum Pelias vidisset, subito timore adfectus est; intellexit enim hunc esse hominem quem oraculum demonstravisset. Nondum tamen Iason totum opus confecerat; imperaverat enim ei Aeetes ut armatos viros qui e dentibus gignerentur solus interficeret. Cum haec nuntiata essent, omnes qui eam regionem incolebant maxima laetitia adfecti sunt et Herculi meritam gratiam referebant. TRANSLATION (75%) NAME: A. PERSEUS: Translate the following 3 passages from (chapters 1, 4, and 6). Tum arcam ipsam in mare coniecit. Polyphemus enim postquam terga ovium manibus tractavit, eas praeterire passus est. Hic speciem terribilem praebebat, non modo quod ingenti magnitudine corporis erat, sed quod ignem ex ore exspirabat. Medea non omittendam tantam occasionem arbitrata currum ascendit, itaque per aera vecta incolumis ad urbem Athenas pervenit. Haud multo post Argonautae (ita enim appellabantur qui in ista navi vehebantur) insulam quandam, nomine Cyzicum, attigerunt; et e navi egressi a rege illius regionis hospitio excepti sunt. Et sic cum nusquam alios Iovis compererim filios vel nepotes, et sibi fecerit prosapia finem, ego aeque libello conficiam.’ Rex Aeetes ubi Iasonem laborem propositum confecisse cognovit, ira graviter commotus est; id enim per dolum factum esse intellegebat; nec dubitabat quin Medea ei auxilium tulisset. Hic omnium hominum validissimus fuisse dicitur. Hercules, Iovis et Alcmenae filius, incredibili vi praeditus, ob Iuonis iram infinitos labores sustinere debuit. Ille lumen accendit et gladium suum rapuit; tum ad pueros properabat, sed ubi ad locum venit, rem miram vidit, Hercules enim ridebat et serpentis mortuas monstrabat. His rebus gestis omnes sine mora navem rursus conscenderunt, et sublatis ancoris prima vigilia solverunt; neque enim satis tutum esse arbitrati sunt in eo loco manere. Antequam tamen domum venit, navem ad Cenaeum promunturium appulit, et in terram egressus aram constituit, ut Iovi sacrificaret. Ille igitur navem conscendit, et cum ventus idoneus esset, statim solvit. Hic omnium hominum validissimus fuisse dicitur. Cum tamen ille hoc facere nollet, Hercules ira commotus regem interfecit et cadaver eius equis obici iussit. Hercules igitur, qui Apollinem praecipue colebat, huc venit. Hercules itinere fessus constituit ibi paucos dies morari, ut se ex laboribus recrearet. Hoc autem negotium Hercules libenter suscepit, et quamquam res erat summi laboris, totum pondus caeli continuos compluris dies solus sustinebat. Iason et Medea e Thessalia expulsi ad urbem Corinthum venerunt, cuius urbis Creon quidam regnum tum obtinebat. filius erat (0,5 Punto) b) Analiza el sintagma duos serpentes (0,5 Punto) ... retinebatur diuturna tempestate ob iram Dianae. Postero die simul atque e somno excitatus est, Hercules furtum animadvertit et boves amissos omnibus locis quaerebat. On discovering, therefore, that his daughter Danae had given birth to a son, Acrisius endeavored to escape his fate by setting both mother and child adrift on the sea. Hercules, Alcmenae filius, olim in Graecia habitabat. Postridie eius diei Iason tempestatem satis idoneam esse arbitratus (summa enim tranquillitas iam consecuta erat), ancoras sustulit, et pauca milia passuum progressus ante noctem Mysiam attigit. De quo. Post paucos annos rex Larisae ludos magnos fecit; nuntios in omnis partis dimiserat et diem edixerat. Andromedan, Cephei et Cassiopes filiam, in Aethiopia propositam //fab 1// beluae marinae Perseus, Iovis et Danaes filius, Medusae Gorgonis caput ferens paciscitur coniugem, si eam periculo liberasset. Hercules tamen etsi intellegebat quantum periculum esset, negotium suscepit; ac postquam per multas terras iter fecit, ad eam partem Libyae pervenit quae Europae proxima est. Hos tamen nusquam reperire poterat, non modo quod loci naturam ignorabat, sed quod vestigiis falsis deceptus est. On reaching manhood, Perseus was sent by Polydectes to fetch the head of Medusa, one of the Gorgons. Ca(pitulum) I.’ Incipit: ‘[H]ercules ut scribit in Amphitrione Plautus filius fuit Iovis et Alcmenae, quae, ut quidam volunt ...’ q5v Explicit: ‘... expresse concedere. They removed to Corinth, and here Medea becoming jealous of Glauce, daughter of Creon, caused her death by means of a poisoned robe. Ipse autem Geryon speciem horribilem praebebat; tria enim corpora inter se coniuncta habebat. Hercules hoc donum libentissime accepit, nullam enim navem in his regionibus invenire potuerat. At rex Aeetes, qui iam ante inimico in eos fuerat animo, ubi cognovit filiam suam non modo ad Argonautas se recepisse sed etiam ad vellus auferendum auxilium tulisse, hoc dolore gravius exarsit. Pauca milia passuum per silvam progressus vellus quod quaerebat ex arbore suspensum vidit. Comites eius postquam Hylam amissum esse senserunt, magno dolore adfecti diu frustra quaerebant. Iussit igitur omnis navem conscendere, et ancoris sublatis paulum a litore in altum provectus est. Here Aeetes, king of Colchis, who was unwilling to give up the Fleece, set Jason to perform what seemed an impossible task, namely to plough a field with certain fire-breathing oxen, and then to sow it with dragon's teeth. Eurystheus autem cum Herculem magnopere timeret, eum in aliquem locum mittere volebat unde numquam redire posset. Postquam tamen pauca milia passuum a litore Troiae progressi sunt, tanta tempestas subito coorta est ut nulla navium cursum tenere posset, sed aliae alias in partis disicerentur. 13,1 (gekürzt)) Hercules filius fuit Iovis et Alcmenae. Cuius supplici hoc erat genus. At Deianira verita ne Hercules amorem erga Iolen haberet, vestem priusquam Lichae dedit, sanguine Nessi infecit. Tum vero iussus est Hercules aprum quendam capere qui illo tempore agros Erymanthios vastabat et incolas huius regionis magnopere terrebat. Ob hanc causam pavor animos omnium occupaverat. Hercules iam adulescens Thebis habitabat. Hoc cum fecisset, eos qui circumstabant oravit ut rogum quam celerrime succenderent. Hoc facto, oculo omnia perlustrabat, et cum sensisset homines in interiore parte speluncae esse abditos, magna voce exclamavit: "Qui homines estis? Hercules, Alcmenae filius, olim in Graecia habitabat. Dum haec geruntur, Graecorum animos tantus terror occupavit ut ne vocem quidem edere possent, sed omni spe salutis deposita mortem praesentem exspectarent. Ibi templum erat Apollinis plurimis donis ornatum. Minyae, gens bellicosissima, Thebanis finitimi erant. Tum tamen nulla erat urbs in eo loco, Roma enim nondum condita erat. Ille quod memoria tenebat se per eius auxilium e magno periculo evasisse, libenter eam excepit, et postquam causam veniendi audivit, hortatus est ne patris iram timeret. Denique ad sedem ipsius Plutonis veniebant, cuius introitus a cane Cerbero custodiebatur. Examples translated by humans: jueves, fuerte, júpiter, viernes. Quam cum Graeci gustassent, patriae et sociorum statim obliti confirmaverunt se semper in ea terra mansuros, ut dulci illo cibo in perpetuum vescerentur. Ulixes autem respondit se neminem invitum secum adducturum; ei licere, si mallet, in navi manere; se ipsum sine ullo praesidio rem suscepturum. Paulum a litore progressi ad speluncam ingentem pervenerunt, quam habitari senserunt; eius enim introitum et natura loci et manu munitum esse animadverterunt. Hoc modo leo brevi tempore exanimatus est; nulla enim respirandi facultas ei dabatur. Ubi ad ripam Stygis venit, Hercules scapham Charontis conscendit, ut ad ulteriorem ripam transiret. Tum, cum quaesivisset quo nomine Ulixes appellaretur, ille respondit se Neminem appellari; quod cum audivisset, Polyphemus ita locutus est: "Hanc, tibi gratiam pro tanto beneficio referam; te postremum omnium devorabo." She then fled with Jason, and to delay the pursuit of her father, sacrificed her brother Absyrtus. Quae cum ita essent, Ulixes hoc conatu destitit et ad socios rediit; qui cum intellexissent quo in loco res essent, nulla spe salutis oblata de fortunis suis desperare coeperunt. Polyphemus, postquam fames hac tam horribili cena depulsa est, humi prostratus somno se dedit. Sic contra omnium opinionem duodecim illi labores quos Pythia praeceperat intra duodecim annos confecti sunt; quae cum ita essent, Hercules servitute tandem liberatus magno cum gaudio Thebas rediit. L'utente può trascrivere o stampare le singole traduzioni da utilizzare ad esclusivo uso didattico. Augeas quidam, qui illo tempore regnum in Elide obtinebat, tria milia boum habebat. Misit igitur duas serpentis saevissimas; hae media nocte in cubiculum Alcmenae venerunt, ubi Hercules … Athenienses, quia Alcibiadis consiliis paruerunt, apud Siciliae oras a Syracusanis et Lacedaemoniis graviter profligati sunt. Nessus igitur sagitta Herculis transfixus moriens humi iacebat; at ne occasionem sui ulciscendi dimitteret, ita locutus est: "Tu, Deianira, verba morientis audi. Postquam aurea poma ad Eurystheum relata sunt, unus modo relinquebatur e duodecim laboribus quos Pythia Herculi praeceperat. Vix vestem induerat Glauce cum dolorem gravem per omnia membra sensit, et paulo post crudeli cruciatu adfecta e vita excessit. Gorgones autem monstra erant specie horribili; capita enim earum anguibus omnino contecta erant. Cum tamen nihil temere agendum existimaret, constituit explorare, antequam hoc faceret, qua ratione ex spelunca evadere possent. Perseus ubi haec cognovit, ira magna commotus est; ad regiam Polydectis sine mora contendit, et ubi eo venit, statim in atrium inrupit. Manus etiam ex aere factae erant. 45. Postquam reliqui fugerunt, Pholus ex spelunca egressus est, et corpora spectabat eorum qui sagittis interfecti erant. Incipit: ‘[H]ercules, ut scribit in Amphitrione Plautus filius fuit Iovis et Alcmenae, quae, ut quidam volunt ...’ n4v Explicit: ‘... expresse concedere. Hi tanta vi ceciderunt ut magnum numerum Ligurum occiderint; ipse tamen Hercules (ut in talibus rebus accidere consuevit) nihil incommodi cepit. Ea autem omnem spem salutis deposuerat, et ubi Perseus adiit, terrore paene exanimata erat. Mox tamen ab hac spe repulsi sunt; nam Polyphemus, postquam omnes oves exierunt, saxum in locum restituit. Philoctetes Poeantis et Demonassae filius cum in insula Lemno esset, coluber eius pedem percussit, quem serpentem Iuno miserat, irata ei ob id, quia solus praeter ceteros ausus fuit Herculis pyram construere, cum humanum corpus est exutus et ad immortalitatem traditus. Postquam tamen totum annum apud Circen consumpserat, Ulixes magno desiderio patriae suae motus est. Septimo die cum socii e laboribus se recepissent, Ulixes, ne anni tempore a navigatione excluderetur, sibi sine mora proficiscendum statuit. Subito tamen Hercules magno conatu vincula perrupit; tum ictu sacerdotem prostravit; altero regem ipsum occidit. His rebus ita constitutis ii qui sortiti erant in interiorem partem insulae profecti sunt. Tum Ulixes utrem vini prompsit, quem forte (id quod ei erat saluti) secum attulerat; et postquam magnum poculum vino complevit, monstrum ad bibendum provocavit. Hercules inusitata specie turbatus breve tempus haesitabat; mox tamen in speluncam inrupit et collum monstri bracchiis complexus est. Hac oratione adductus Iason respondit se id facturum quod ille rogasset. Ibi Cepheus quidam illo tempore regnabat. Argonautae primum gladiis volucres petierunt; cum tamen viderent hoc nihil prodesse, Zetes et Calais, qui alis erant instructi, in aera se sublevaverunt, ut desuper impetum facerent. At Polydectes Danaen magnopere amabat, atque eam in matrimonium ducere volebat. Hercules, Alcmenae filius, olim in Graecia habitabat. Omni timore sublato magno cum gaudio ducem suum exceperunt, et dis gratias maximas egerunt quod res tam feliciter evenisset. Perseus filius erat Iovis, maximi deorum; avus eius Acrisius appellabatur. Oravit etiam ut sibi sine iniuria abire liceret. Admeta autem, Eurysthei filia, famam de hoc balteo acceperat et eum possidere vehementer cupiebat. Polyphemus autem nullo responso dato duo e sociis manu corripuit, et membris eorum divulsis carnem devorare coepit. Tum cum iis quibus persuaserat navem conscendit, et cum ventus idoneus esset, post paucos dies ad ostium fluminis Thermodontis appulit.

Come Si Fa Lo Spelling In Francese, 3 Giorni Sulle Dolomiti, Cantieri Corso Grosseto Torino, Ronaldo Gol Juve, Elenco Anni Bisestili, Parere Aran 261 Del 2019, Wikipedia Serie A 1981 82, Significato Giorni Di Nascita, Il Matrimonio Del Mio Migliore Amico Finale, Le Virtù Dianoetiche Aristotele, City University London Requirements, Trattorie In Zona,

Comments are closed.